Uzbekistan Airways jurnalining 2015-2019 yillardagi sonlari.

"Uzbekistan airways"

Aksiyadorlik jamiyati

Davlat resurslari: