Uzbekistan Airways jurnalining 2015-2019 yillardagi sonlari.

O'zbekiston Respublikasining

Milliy Aviakompaniyasi

Davlat resurslari: